Рязане на дървета и озеленяване

Форест - МЛ ЕООД тел. 0887/ 96 46 48

Рязане на дървета

 

   Рязането на дърво се налага, когато то е болно, изгнило и с голям процент сухи клони, застрашаващи преминаването на  хора и автомобили, както и попадането му в границите на бъдещ  строителен  обект.

  Тази дейност е изключително отговорна и опасна. Допускането на грешки по време на рязането на дървета, може да доведе до разрушаване на сгради, огради, автомобили, дори до загуба на човешки живот. Имайки  предвид това, дейностите свързани с рязане на дървета трябва да се извършват от опитни, квалифицирани специалисти.

   За изпълнението на тази дейност, може да разчитате на нас. С  годините сме натрупали необходимия опит за премахването на опасните дървета в градски условия,съобразявайки се с инфраструктурата на града. При недостъпните за автомеханизация места, дърветата се премахват  от алпинисти. Освен в градски условия екипът ни работи и в сечища.

 

Copyright © 2013 forest-ml.com. All Rights Reserved.