Рязане на дървета и озеленяване

Форест - МЛ ЕООД тел. 0887/ 96 46 48

Поддържане на тревните площи

   Поддържане на тревните площи.

   Поддържането на тревните площи е една от най-важните предпоставки за получаване на качествен тревен чим.При неправилни и недостатъчни грижи могат да се компрометират и най-прецизно създадените тревни площи.При добро поддържане разредения и буренясъл тревен чим може да се превърне в свеж и плътен.

   Основна част от поддържането на тревните площи е косенето. Интензивно поддържаните треви не трябва да превишават 7-10 см.

     Височината на косене зависи главно от предназначението на тревните площи, от почвената и от въздушната влажност и от морфологичните особености на тревите. Интензивно поддържаните тревни площи се косят на височина 3-4 см.Основно правило е да се коси по-често и не по-ниско от 3 см. При всяко косене се отнема не повече от 50 % от наличната маса.През периода на засушаване трябва да се коси по-рядко, като се реже на по-голяма височиа- 5-7 см.

     Честотата на косене зависи както от климатичните условия и от предназначението, така и от интензивността на подхранването и поливането. В период на усилен разтеж интензивно поддържаните площи трябва да се косят на всеки 5-7 дни, а през лятото и есента на 10-14 дни.

     Честото косене улеснява мулчирането на тревните площи. Отрязаните листа попадат между туфите и образуват мулч. Той предпазва от изсушаване,предотвратява образуването на мъхове и след изгниване се превръща в допълнителен източник на хумус и минерални хранителни вещества.

     Събирането на тревата се налага когато се образува по дебел непропусклив слой, който задушава тревния чим.Събирането на окосената трева се налага, когато се коси през есента и при влажно време.,когато се коси рядко и окосената трева е в големи количества.

     Когато температурите спаднат под 10 градуса ,косенето трябва да се преустанови. Добре е тревната покривка да се зазими при височина 5-7 см.

   Важна част от поддръжката на тревните площи е тяхното подхранване.Нуждата от подхранване на тревните площи расте с увеличаване на честотата на косене и с изчерпване хранителните елементи и водни запаси, следствие на което интензивно поддържаните тревни площи започват да се разреждат и да буренясват.Това може да бъде избегнато с правилно торене.

     Важно е да се знае, че след всяко подхранване трябва да се полива,като най-подходящото време за поливане е ранната вечер, когато изпарението от повърхността на почвата намалява и се създава възможност за ефективно използване на водните количества през нощта. Тревните площи се поливат през целия вегетационен период ( от април до септември).

     Друга част от поддръжката на тревни площи е грапането,което се извършва през пролетта.Така от повърхността на тревния чим се отстранява старата изсъхнала трева и се отстранява мъхът.

       Друга манипулация е аерирането.Това е метод за възобновяване и подмладяване на тревния чим.Ефектът се постига чрез по-дълбоко пробождане на почвата 6-12 см. със специални аераторни машини и устройства.

       Вертикулирането се извършва върху уплътнени почви със специални машини,тип култиватори.Те прорязват сплъстения повърхностен слой на тревния чим на разстояние 3-5см. и на дълбочина 5- 10 см.

       Валирането също допринася за доброто състояние на тревния чим.

Copyright © 2013 forest-ml.com. All Rights Reserved.