Рязане на дървета и озеленяване

Форест - МЛ ЕООД тел. 0887/ 96 46 48

Корояд по смърчовете

       През последните години в района на ПП Витоша се наблюдава масово съхнене на вековните смърчови гори. Основната причина за товa е короядът –типограф.

     Масовото съхнене на смърчовете се наблюдава и в Софийските квартали-Бояна, Драгалевци и Симеоново.

   Най- често короядът-типограф напада повалени, увредени и слаби стари смърчове. Размножаването му протича под кората на нападнатите дървета, където ларвите на насекомото прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в дърветата и те загиват безвъзвратно.

     В здравата смърчова гора, числеността на короядите се поддържа в определен минимум от естествените им врагове (хищни бръмбари, мухи и др.). Но при наличието на голяма хранителна база (повалени от смерч дървета), тяхната численост може да нарастне и да достигне критични стойности. Въпреки, че смърчовете устояват на първоначалните нападения чрез отделяне на смола, увеличаващият се брой корояди успява да преодолее съпротивителните сили дори и на здравите дървета

     Можем лесно да разпознаем засегнатите от корояд дървета по: кафявите стърготини, изхвърлени от пробивите на възрастните корояди в кората; - капките смола по стъблото; - опадане или почервеняване на листата; - характерно обелване на кората от кълвачи.

   Масовото развитие (каламитет) на корояда-типограф възниква през 2001 г. като резултат от намаляване на съпротивителните сили на засегнатите от смерч 120 дка смърчови гори в м. “Офелиите” и 620 дка в биосферен резерват “Бистришко бранище”. И докато в биосферния резерват природните процеси са оставени да протичат свободно, без човешка намеса (както го изисква законът за защитените територии), в м. “Офелиите” дори своевременното разчистване на повалената дървесна маса не успява да възпрепятства масовото развитие на корояда-типограф.

   Пагубно влияние оказват и последвалите горещи години. Топлото време благоприятства развитието не на едно, а на две и три поколения корояди всяко лято. Известно е, че поколението развило се в едно дърво, може да нападне нови десет здрави дървета.

И обратното при по-сурови климатични условия намаляват драстично числеността на короядите и затрудняват разпространението им.

     Важно е да се знае, че при вече заразени смърчови дървета, те трябва да се премахнат и тяхната дървесина незабавно изгори. При наличие на други смърчови дървета вблизост ,препоръчително е да се третират с необходимите препарати срещу корояди.

Copyright © 2013 forest-ml.com. All Rights Reserved.