Рязане на дървета и озеленяване

Форест - МЛ ЕООД тел. 0887/ 96 46 48

Проектиране

 

Ландшафтното проектиране е началната стъпка в изграждането на зелените площи. Необходимо е, за да се намери подходящата естетическа визия за всеки обект, въз основа на която да се изготвят количествените и стойностни сметки. За  малки  дворни пространства може да се направи  скица, определяща  разположението  на растителността и нейното количество.

Изготвяме и проекти за съгласуване и одобрение в Районните администрации и Дирекция „Зелена система”, съобразени с нормативните изисквания.

Copyright © 2013 forest-ml.com. All Rights Reserved.